Altyapı Çalışmaları

Altyapı çalışmaları, temiz su ulaşımı gibi insan onuruna yaraşır bir yaşam biçmini etkileyen önemli hizmetleri içinde barındırıyor. Atık su, kanalizasyon, drenaj, evsel bağlantılar, doğal gaz, elektrik, elektronik altyapı, boru hatları ve şebeke sistemi yapımı, yağmur suyu hatları ana kollektörleri, içme suyu şebeke hatları, isale hatları, tünel şaft kazıları, deniz dolgusu, duvar taşları ile taş duvar örülmesi, anroşman işleri, bina yıkımı, köprülü kavşak, otoyol inşaat işleri genel faaliyet alanımız olmakla beraber altyapı inşaat müteahitliğinde de var olan yüksek tecrübelerimizle hizmet verdiğimiz müşterilerimizin taleplerine en uygun şekilde cevap vererek doğa yararına işler yapıyoruz. Koyuncuoğlu Hafriyat olarak Türkiye’nin neresinde olursanız olun size danışmanlık vermek için hazırız.