Çamur Çekimi

Kırsal kesimlerde alt yapı yetersiz olduğu için pis atıklar kanalizasyona ulaşamaz veya denize kıyısı olan yerlerde pis atıkların denize karışması istenmediği için giderler kanalizasyona bağlanmaz. Bu yüzden pis atıkların muhafaza edileceği bir alan gerekir. Foseptik çukur bir diğer adıyla lağım çukuru, bu ihtiyaca hizmet eder. Bir süre sonra foseptik çukurları dolar. Bu çukurun taşması hem çevre sağlığı hem insan sağlığı açısından büyük tehlikeler yaratabilir. Bu yüzden foseptik çukur temizliğinin, çukurun hacmine göre belli aralıklarla vidanjör ile vakumlanarak yapılması gerekir. Vakumlanan çukur tazyikli su ile yıkanarak tekrardan vakumlanır ve belediye tarafından uygun görülen yerlere boşaltılır. Koyuncuoğlu Harfiyat olarak son teknolojilere uygun, ton kapasitesi yüksek vidanjörlerimiz ile sizlere hizmet vermek için hazırız.